Organizowane przez nas szkolenia BHP cechuje pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do każdej firmy oraz ich pracowników, a także przekazanie im wiedzy oraz umiejętności, które wiążą się z pracą na danym stanowisku. Posiadamy kadrę wykwalifikowanych specjalistów w zakresie BHP, specjalistów ochrony przeciwpożarowej. Prowadzimy szkolenia w dogodnej formie: kursy, spotkania indywidualne. Po zakończeniu szkolenia, uczestnicy otrzymują również materiały z przeprowadzonego szkolenia. Program szkolenia oraz terminy ustalamy indywidualnie, tak aby każdy z naszych kursantów był w pełni usatysfakcjonowany po przeprowadzonym kursie.

Nasze szkolenia BHP są skierowane dla każdej grupy zawodowej:

 • dla pracowników administracyjno-biurowych
 • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Oferta BHP:

 • szkolenia wstępne BHP
 • szkolenia okresowe BHP
 • szkolenie BHP dla pracowników jak i pracodawców
 • audyt, kontrola BHP
 • przygotowanie instrukcji BHP
 • ocena ryzyka zawodowego
 • pomoc w prowadzeniu postępowania powypadkowego
 • działania związane z rozporządzeniem dotyczącym służby BHP

 

Ważne

 • Szkolenie okresowe bhp jest przeprowadzane w celu zaktualizowania i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w zakresie bhp.
 • Szkolenie powinno być przeprowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego i  muszą je odbyć:
 • Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami: kierownicy, mistrzowie, brygadziści → nie rzadziej niż raz na 5 lat,
 • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych → nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku
 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji → nie rzadziej niż raz na 5 lat,
 • Pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby → nie rzadziej niż raz na 5 lat,
 • Pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni powyżej, których charakter pracy związane jest z narażeniem na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp → nie rzadziej niż raz na 6 lat.

 

 

 

BHP Mława | Żuromin | Ciechanów